Improbable facts and fiction
Vårteikn

Vårteikn
Var ein tur ute i lett vårregn. Det er faktisk så kaldt ute at det har snødd i fjella rundt Bergen, men det er likevel vår. Knoppane sprett, blomane eksploderer utover i ei fantastisk mengde fargar og alt som heiter studier tek berre meir og meir tid, før våren kulminerer med at vi brukar kanskje årets finaste dagar, til å sitje inne for å lesa til eksamenar.

Det blir nok meir vårstemning i morgon, og kanskje då utan ein viss undertone.

Leave a comment: