Improbable facts and fiction
Vêrbilete i tenesten

Som journalist i to kystkommuner på Sunnmøre, må eg frå tid til anna ut for å dokumentere vêret i ei eller anna form. Den siste tida har vêret i stor grad vore dårleg, med det eine obs-varselet etter det andre. Førre veke tok også ekstremvêret “Ivar” turen innom, utan at det gjorde så veldig mykje skade.

Leave a comment: