Improbable facts and fiction
Alnes – Godøya

Alnes - Godøya
Bilete teke frå Alnes på Godøya. Fin kveld med svært roleg sjø til å vere heilt ute i havgapet.

Leave a comment: